Profilaktyka

Zapobieganie powstawaniu wad zgryzu obejmuje dzieci będące w okresie niemowlęcym, przedszkolnym oraz szkolnym. Przedstawienie zasad profilaktyki ortodontycznej u najmłodszych pacjentów jest ważną częścią składową instruktażu, przedstawianego rodzicom podczas pierwszej wizyty z dzieckiem w gabinecie.

Aparaty Ruchome

Nie używa się ich przez całą dobę, pacjent ma możliwość wyjęcia go w każdej chwili. Skuteczność leczenia zależy więc w dużej mierze od systematyczności noszenia aparatu oraz stosowania się do zaleceń lekarza....

Aparaty Stałe

Zbudowane są z pierścieni, łuków i zamków przymocowanych do zębów na czas leczenia. Dostępnych jest kilka odmian – na przykład metalowe, czy bezbarwne ceramiczne. Zamki przyklejane są do poszczególnych zębów, a przyłączony do nich łuk wywiera siłę przemieszczającą. Łuk ten zastępowany jest w miarę upływu leczenia łukiem coraz grubszym, działającym silniej.